TÁMOP – Tudáspark projekt


A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013 sz. projekt általános célkitűzése a Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zóna tudástranszfer, tudásmenedzsment gyakorlatának kialakítása az SZTE quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálásával.


A pályázattal a DEAK Zrt. a SZTE és külső partnereik együttműködéseinek stratégiai megalapozását, a K+F+I szolgáltatások kialakítását, fejlesztését, az adott térség gazdasági szempontjából kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztésének előkészítését, monitoringját, értékelési rendszerének kialakítását, az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztését kívánja megvalósítani.
A fenti célok DEAK Zrt. katalizátor szerepét kívánják erősíteni a kutatói és gazdasági szféra közötti együttműködések erősítésében.


Elnyert támogatás: 565.986.410.,- Ft


A pályázatban résztvevő további partnerek: SZTE, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.


Projekt közvetlen célkitűzései:

 • Szeged-HMVH növekedési zóna tudástranszfer gyakorlatának stratégiai megalapozása. A projekt eredményeként 1 db komplex stratéga létrehozása és módszertani keretrendszer megalkotása, mely tudásmenedzsment elemei és folyamatai minden szereplő által elfogadhatóak és működtethetőek
 • K+F+I, tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatások fejlesztése és quadruple helix modell alapú biztosítása, melynek célja az egészségügyi terápia és diagnosztika, az intelligens technológiák és agrár-és élelmiszeripari innováció, mint kiemelt iparági szakterülethez és a folyamatosan bővülő gazdasági kapcsolatokhoz illeszkedve, a gazdasági-társadalmi környezet igényeinek változásaira rugalmasan reagálni képes 10 elemből álló szinergikusan kiaknázható szolgáltatási portfólió működjön
 • Egészséges társadalom és jólét, intelligens technológiák valamint élelmiszeripari- és agrár innováció területeken projektgenerálás, monitoring és értékelési rendszer kialakítása. A 12 pilot projekt megvalósítása lehetővé teszi, hogy a fejlesztési környezet részeként megvalósuljon:
  • kutatási eredmények termékké formálását biztosító szakértői, szolgáltatási elemek integrálása
  • piaci megjelenésre érdemes projekteknél a pénzügyi, üzleti, marketing, a vállalkozási alapú hasznosítási információk kidolgozása
  • gazdasági/társadalmi szempontokból jelentős haszonnal bíró projektek kiválasztására alkalmas értékelő és monitoring rendszer
 • A projekt során zajló innovációs kapcsolatrendszer fejlesztése:
  • helyi/regionális szintű technológia transzfer komplex szolgáltatási hálózati rendszer
  • kiemelt iparági szakterületeken működő nemzetközi partnerség
  • külföldi partnerek bevonását, EU-s szakpolitikai szereplőkhöz, Innovációs és TT szereplőkhöz direkt kapcsolati utak kiépítése mentén.

< előző      2021. január    következő >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31